Đội ngũ nhân sự của CELL bao gồm Ban lãnh đạo, Tư vấn, Giảng viên, Trợ giảng, và Hỗ trợ.