CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Đây là chương trình tập trung chủ yếu vào phát triển kỹ năng Nghe và Nói, vốn là hai kỹ năng cần thiết nhất trong giao tiếp ở nơi làm việc cũng như đời sống xã hội nói chung. Chương trình được thiết kế riêng biệt cho đối tượng là sinh viên thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh từ Khóa 2018 trở đi. Chương trình gồm 7 bậc học, đáp ứng chuẩn đầu ra về tiếng Anh của Trường.

Cấu trúc Chương trình:

STT MÔN HỌC THỜI LƯỢNG TRÌNH ĐỘ CEFR
1 Giao tiếp 1 65 giờ (78 tiết, 13 tuần) A0
2 Giao tiếp 2 65 giờ (78 tiết, 13 tuần) A1.1
3 Giao tiếp 3 65 giờ (78 tiết, 13 tuần) A1.2
4 Giao tiếp 4 65 giờ (78 tiết, 13 tuần) A2.1
5 Giao tiếp 5 65 giờ (78 tiết, 13 tuần) A2.2
6 Giao tiếp 6 65 giờ (78 tiết, 13 tuần) B1.1
7 Giao tiếp 7 65 giờ (78 tiết, 13 tuần) B1.2

 

 

 

 

 

 


 

Hoàn thành Môn học Giao tiếp 6 chính là đạt yêu cầu về chuẩn đầu ra của Tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại trà (ngoại trừ sinh viên Khoa Ngoại ngữ) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với sinh viên thuộc hệ Chất lượng Cao tiếng Việt thì yêu cầu này là hoàn thành môn Giao tiếp 7.

Tổ chức Chương trình:

Tất cả các sinh viên khi tham gia chương trình học sẽ được tư vấn cụ thể và tham gia thi vấn đáp trực tiếp với giảng viên để xác định trình độ Nghe-Nói của mình. Trên cơ sở kết quả của bài thi vấn đáp trực tiếp và bài thi viết đầu vào (nếu có, theo định dạng TOEIC), sinh viên sẽ được xếp vào lớp học phù hợp với trình độ của mình trong chương trình và bắt đầu tiến hành học tập. Toàn bộ quá trình tư vấn, thi vấn đáp trực tiếp, và xếp lớp là hoàn toàn miễn phí nếu sinh viên tham gia chương trình học. Nếu sinh viên đăng ký thi vấn đáp nhưng sau đó không đăng ký học thì phải trả phí cho việc thi vấn đáp của mình. Khi lớp học bắt đầu, sinh viên có thể xem thời khóa biểu của mình trên hệ thống chung của Trường tại https://online.hcmute.edu.vn

Sinh viên khi tham gia chương trình đào tạo này sẽ được nhận giáo trình bản gốc miễn phí cùng các dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Toàn bộ quá trình giảng dạy, kiểm tra, và đánh giá đều tập trung vào mục tiêu nâng cao kỹ năng Nghe và Nói trực tiếp, cải thiện năng lực tự học, và giúp sinh viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình một cách bền vững.

Lộ trình:

(to be updated)

Học phí:

Học phí hiện tại của chương trình dao động từ 6,0 đến 6,5 triệu đồng cho mỗi khóa học kéo dài trong 13 tuần. Sinh viên của Trường được giảm 10% học phí, nếu đăng ký sớm trong học kỳ 1 của năm học 2019-2020 sẽ được giảm thêm 10% nữa. Chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng với những điều kiện cụ thể và sẽ tự kết thúc khi số xuất ưu đãi kết thúc.

Lưu ý:

Đây là chương trình đào tạo không bắt buộc. Sinh viên có thể lựa chọn học một chương trình bất kỳ và dùng kết quả của những bài thi như TOEIC, iBT, hay IELTS để thể hiện trình độ tương đương của mình ứng với lộ trình phát triển trình độ tiếng Anh của mình. Tuy nhiên, phải lưu ý rõ rằng bài thi TOEIC (2 kỹ năng) là bài thi trắc nghiệm 100% và kiểm tra kỹ năng Nghe và Đọc. Trong khi đó, Chương trình Tiếng Anh Giao tiếp của Trường tập trung vào kỹ năng Nghe và Nói trực tiếp, vốn là những kỹ năng mà thị trường lao động cần hơn. Ngoài tiếng Anh, sinh viên cũng có thể chọn một ngoại ngữ khác như Tiếng Nhật để thay thế.