GIỚI THIỆU CHUNG


Trung tâm Phát triển Ngôn ngữ là đơn vị trực thuộc Khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm là xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo Tiếng Anh Giao tiếp cho sinh viên hệ đại trà của tất cả các Khoa trong toàn Trường từ Khóa 2018 trở đi (ngoại trừ sinh viên của Khoa Ngoại ngữ có chương trình đào tạo riêng).

Đây là chương trình đào tạo tiếng Anh Giao tiếp, nhằm phát triển 2 kỹ năng chính là Nghe và Nói. Hai kỹ năng Đọc và Viết được phát triển để hỗ trợ cho 2 kỹ năng chính. Chương trình gồm có 7 cấp độ, được thiết kế theo một lộ trình phù hợp với chương trình học chuyên ngành của sinh viên, nhằm giúp sinh viên đạt được yêu cầu chuẩn đầu ra của Nhà trường và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Các lớp học được tổ chức với sĩ số từ 20-25 sinh viên, trang thiết bị hiện đại, và phương pháp giảng dạy tiên tiến, lấy học sinh làm trung tâm. Hệ thống trợ giúp học tập được cá nhân hóa, giúp từng sinh viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình theo cách phù hợp nhất có thể.

Hiện tại, văn phòng tiếp nhận sinh viên đang được gấp rút thi công tại tầng hầm của tòa nhà Trung tâm. Dự kiến văn phòng sẽ bắt đầu tiếp nhận và tư vấn lộ trình học tập cho sinh viên từ ngày 1/10/2018. Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể trên các phương tiện thông tin của Trường về thời gian hoạt động của Trung tâm Phát triển Ngôn ngữ trong thời gian sắp tới.

Vào thời điểm này, trang web của Trung tâm đang được xây dựng và các nội dung sẽ dần dần được cập nhật. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Khoa Ngoại Ngữ 
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: A1-401, Tòa nhà Trung tâm, Số 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84-8) 3722 5550 - (+84-8) 3722 1223 (8250)
Email: knn@hcmute.edu.vn - Website: ffl.hcmute.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/dhspkt.khoangoaingu/